Stryhns Gruppen tilslutter sig SBTi og forpligter sig yderligere til ambitiøse klimamål

Stryhns Gruppen har et mål om at opnå 100% CO2-neutralitet i egen produktion senest i 2030. For at forpligte sig yderligere til dette mål, har Stryhns Gruppen tilsluttet sig den globale standard Science Based Targets-initiativet (SBTI), som hjælper virksomheder med at sikre, at deres klimamål lever op til Parisaftalen. Ydermere arbejder Stryhns Gruppen også med et langsigtet mål om at blive CO2-neutrale gennem hele virksomhedens værdikæde senest i 2050.

Stryhns Gruppen er en af de første danske fødevarevirksomhed, som har tilsluttet sig standarden for at kvalitetssikre sit bæredygtighedsarbejde yderligere og tydeliggøre rejsen mod klimaneutralitet.

Science Based Target Initiative (SBTi) er et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), Verdensnaturfonden (WWF) og FN Global Compact (UNGC), som er skabt for at fremme ambitiøse klimatiltag i den private sektor ved at mobilisere virksomheder til at opstille klimareduktionsmål, som er i overensstemmelse med klimaforskningens anbefalinger.

Stryhns Gruppen tilslutter sig som en del af den norske koncern Agra, der har aktiviteter i Norge, Sverige og Danmark.

”Selvom vi i den globale målestok er en lille aktør, er det som en af Danmarks førende fødevarevirksomheder vigtigt for os, at vi gennem en bæredygtig produktion bidrager til at bremse den globale opvarmning. Vi har i Stryhns Gruppen sat os nogle ambitiøse mål om, at vi skal have opnået C02-neutralitet i egen produktion inden 2030. De mål forpligter vi os nu yderligere til at opnå ved at tilslutte os Science Based Targets”, udtaler administrerende direktør i Stryhns Gruppen Kristian Kornerup Jensen.  

Sikrer overensstemmelse med Parisaftalen
SBTi udvikler målsætningsmetoder baseret på seneste klimavidenskab fra IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) til virksomheder i forskellige brancher. Metoden gør det muligt at specificere, hvor hurtigt og i hvilke tempi en virksomhed skal reducere deres udledning af drivhusgasser – herunder i C02 – med, hvis de skal leve op til Parisaftalen og målet om at holde den globale opvarmning under 2 grader og helst under 1,5 grader.

Ved den ambitiøse tilslutning skal Stryhns Gruppens mål for reduktion af drivhusgasudledning nu godkendes og valideres af Science Based Targets initiative (SBTi), hvilket er en proces, der kan tage mange måneder.

”At få sine emissionsreduktionsmål verificeret og godkendt af SBTi er en tidskrævende proces og et stort arbejde, men også et arbejde, vi er stolte af, og som vi anser som nødvendigt for at drive en ansvarlig virksomhed og produktion. Vi har i dag en ambitiøs bæredygtighedsstrategi, men vi ved også godt, at der skal mere til, hvis vi skal sikre en 100% C02-neutral produktion i 2030. Derfor har vi gennem SBTi forpligtet os til de ambitiøse mål om at mindske vores CO2-udledninger yderligere,” slutter Kristian Kornerup Jensen.

Fakta om SBTi
SBTi er et fælles initiativ mellem Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), Verdensnaturfonden (WWF) og FN Global Compact (UNGC), hvis mission er at styrke virksomhedernes ambitioner, når det kommer til deres klimaindsats. Det sker ved at mobilisere dem til at opstille mål for reduktion af udledning af drivhusgasser, der er i overensstemmelse med de videnskabelige krav om begrænsning af den globale opvarmning til mindre end 1,5 °C/2 °C sammenlignet med førindustrielle temperaturer.

 Læs mere om initiativet her: https://sciencebasedtargets.org/