Privatlivspolitik


Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Stryhns A/S (”vi”, “vores” eller ”os”) behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af hjemmesiderne www.stryhns.dk
www.delitaste.dk
www.stryhnsleverpostej.dk
www.graastensalater.dk
www.k-salat.dk
www.jensenskoekken.dk
www.langelaender.dk

-som vi ejer og driver. Herefter kaldet vores hjemmesider.

1. Dataansvarling

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Stryhns A/S
CVR-nr. 42 15 59 18
Vestre Kirkevej 15
4000 Roskilde
Emailadresse: stryhns@stryhns.dk
Telefonnummer: +45 4630 0740

2. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os på +45 4630 0740 eller stryhns@stryhns.dk


3. Beskrivelse af behandlingen

Nedenfor har vi redegjort for til hvilke formål, vi behandler dine personoplysninger.

3.1. Generel brug af vores hjemmesider

www.stryhns.dk
www.delitaste.dk
www.stryhnsleverpostej.dk
www.graastensalater.dk
www.k-salat.dk
www.jensenskoekken.dk
www.langelaender.dk*

Når du bruger vores hjemmesider, opsamles der ved brug af cookies og lignende teknologier person-oplysninger om din adfærd.

Vi kan gøre brug af social media-plugins, som gør det lettere for dig at dele indhold fra vores hjemme-side på f.eks. LinkedIn, YouTube, Facebook og Instagram. For denne slags behandlinger er vi fælles dataansvarlig med leverandøren af den/de pågældende tredjepartscookies. Du kan læse mere herom samt finde et link til de pågældende tredjeparters egne privatlivspolitikker i cookieoversigten, som er en integreret del af vores cookiepolitikker.

Du finder cookiepolitikken for www.stryhns.dk og resten af vores hjemmesider:  HER

Vi behandler dine personoplysninger, herunder cookierelaterede oplysninger, i forbindelse med din brug af vores hjemmesider, som beskrevet ovenfor og som yderligere beskrevet i cookieoversigten i vores cookiepolitikker.

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig.
Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, som fungerer optimalt.

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik for www.stryhns.dk HER
www.delitaste.dk  HER
www.stryhnsleverpostej.dk HER
www.graastensalater.dk HER
www.k-salat.dk HER
www.jensenskoekken.dk HER
www.langelaender.dk HER

samt tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookieindstillingerne, som du også finder i nederst på hver af vores hjemmesider, ligesom du også kan blokere cookies i din browser.

3.2 Håndtering af henvendelser vedrørende reklamationer *
Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med vores håndtering af henvendelser fra dig vedrørende reklamationer, som du har indsendt via www.stryhns.dk eller en af vores andre hjemmesider.

Vi behandler personoplysninger om navn, adresse, email og telefonnummer i forbindelse med håndteringen af din henvendelse. Vi behandler desuden visse følsomme oplysninger om dig i tilfælde, hvor din henvendelse indeholder oplysninger om din helbredstilstand.

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig.
Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at håndtere din henvendelse. I det omfang din henvendelse medfører en behandling af følsomme personoplysninger, vil det retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger være databe-skyttelseslovens (“DBL”) § 7, stk. 4, jf. GDPR, art. 9.2.g (væsentlige samfundsinteresser) samt art. 6.1.c (beskyttelse af den registreredes vitale interesser) og art. 6.1.e (nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse).

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjemand udover leverandører, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed. I særlige tilfælde, hvor en reklamation fører til en retlig tvist, kan vi videregive dine personoplysninger til vores advokater, revisorer, domstolene, offentlige myndigheder, leverandører og forsikringsselskaber. For yderligere om retlige tvister henvises til punkt 3.9 nedenfor.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i indeværende regnskabsår plus 5 år fra tidspunktet, hvor du har henvendt dig via vores hjemmeside vedrørende en reklamation.

3.3 Håndtering af forbrugerhenvendelser *
Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med vores håndtering af henvendelser fra dig vedrørende gennerelle forespørgsler eller lignende, som du har indsendt via www.stryhns.dk eller en af vores andre hjemmesider.

Vi behandler personoplysninger om navn og email i forbindelse med håndteringen af din henvendelse.
Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig.
Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at håndtere din henvendelse.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand udover leverandører, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i indeværende regnskabsår plus 2 år fra tidspunktet, hvor vi har besvaret din forespørgsel.

3.4 Håndtering af henvendelser vedrørende ansøgning om sponsorater *
Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med vores håndtering af henvendelser fra dig vedrørende sponsorater, som du, som kontaktperson, har ansøgt om via www.stryhns.dk eller en af vores andre hjemmesider.

Vi behandler personoplysninger om navn, adresse, email og telefonnummer i forbindelse med håndteringen af ansøgningen.

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig.
Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at håndtere din ansøgning.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand udover leverandører, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i indeværende regnskabsår plus 2 år fra tidspunktet, hvor du har ansøgt om et sponsorat via en af vores hjemmesider.

3.5 Håndtering af pressehenvendelser *
Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med vores håndtering af pressehenvendelser. Pressehenvendelser håndteres via telefon eller email.

Vi behandler personoplysninger om navn, email og telefonnummer i forbindelse med håndteringen af pressehenvendelser.
Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig.
Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at besvare din henvendelse.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand udover leverandører, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i indeværende regnskabsår plus 2 år fra tidspunktet, hvor du har henvendt dig til os.

3.6 Håndtering af henvendelser vedrørende ledige stillinger *
Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med vores håndtering af rekruttering af nye medarbejdere.

Vi behandler personoplysninger om navn, adresse, fødselsdato, køn, email, telefonnummer, uddannelse(r), karrierehistorik, kørekortoplysninger samt anbefalinger og referencer i forbindelse med håndteringen af din ansøgning. Vi behandler desuden visse følsomme oplysninger om dig i tilfælde, hvor din ansøgning indeholder oplysninger om din helbredstilstand.

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig. Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.b (opfyldelse/indgåelse af en kontrakt), samt GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at gennemføre rekrutteringsprocessen. I det omfang din ansøgning medfører behandling af følsomme personoplysninger, vil det retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger være GDPR, art. 9.2.b og DBL § 7, stk. 2 (ar-bejdsretlige forpligtelser) samt art. 6.1.b (opfyldelse/indgåelse af en kontrakt) og GDPR, art. 6.1.f (in-teresseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at gennemføre rekrutteringsprocessen.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand udover leverandører, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Vi opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder efter samtalen med dig i tilfælde, hvor vi ikke kan tilbyde dig ansættelse hos os. I tilfælde, hvor vi efter endt samtale tilbyder dig en stilling, som du vælger at tiltræde, opbevares oplysningerne i indeværende regnskabsår plus 5 år fra tidspunktet, hvor du fratræder din stilling hos os.

3.7 Ansættelse af nye medarbejdere via rekrutteringsbureau *
V gør i visse tilfælde brug af en ekstern samarbejdspartner til at hjælpe os med rekrutteringsprocessen. Vores samarbejdspartner er selvstændig dataansvarlig for deres behandlingen af dine personoplysninger.

Når vores samarbejdspartner har udvalgt en eller flere kandidater til en stilling, modtager vi oplysninger om disse personer til brug for afholdelse af ansættelsessamtaler. Vi behandler i disse tilfælde dine personoplysninger, hvis du er udvalgt til at blive inviteret til en ansættelsessamtale hos os.

Vi behandler personoplysninger om navn, adresse, fødselsdato, køn email, telefonnummer, uddannelse(r), karrierehistorik, kørekortoplysninger samt anbefalinger og referencer i forbindelse med håndteringen af din ansøgning. Vi behandler desuden visse følsomme oplysninger om dig i tilfælde, hvor din ansøgning indeholder oplysninger om din helbredstilstand.

Vi indsamler personoplysninger fra vores samarbejdspartner og direkte fra dig.
Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.b (opfyldelse/indgåelse af en kontrakt), samt GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at gennemføre rekrutteringsprocessen. I det omfang din ansøgning medfører behandling af følsomme personoplysninger, vil det retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger være GDPR, art. 9.2.b og DBL § 7, stk. 2 (ar-bejdsretlige forpligtelser) samt art. 6.1.b (opfyldelse/indgåelse af en kontrakt) og GDPR, art. 6.1.f (in-teresseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at gennemføre rekrutteringsprocessen.

Vi videregiver i visse tilfælde dine personoplysninger til vores samarbejdspartner. Det sker i tilfælde, hvor vores samarbejdspartner assisterer os i forbindelse med afholdelsen af ansættelsesaftalen med dig.

Vi opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder efter samtalen med dig i tilfælde, hvor vi ikke kan tilbyde dig ansættelse hos os. I tilfælde, hvor vi efter endt samtale tilbyder dig en stilling, som du vælger at tiltræde, opbevares oplysningerne i indeværende regnskabsår plus 5 år fra tidspunktet, hvor du fratræder din stilling hos os.

3.8 Markedsføring *
Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, herunder for at kunne målrette vores kommunikation til dig. Den målrettede kommunikation inkluderer udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig via www.delitaste.dk eller en af vores andre hjemmesider.

Vi behandler udelukkende personoplysninger om navn og email.
Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig.

Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interes-se er at markedsføre og målrette vores kommunikation til dig.

Vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere til brug for målrettet markedsføring af vores produkter over for dig på deres hjemmesider samt leverandører, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbreve, gemmer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra os og i to år derefter. Har vi indsamlet offentlig tilgængelig information om dig, for at kunne gennemføre markedsføringsmæssige tiltag, gemmer vi materiale om dig, så længe det pågældende tiltag er i gang og 2 år derefter.

3.9 Retlige konflikter
I tilfælde af en retlig konflikt vedrørende et af vores produkter, behandler vi dine personoplysninger.
Vi behandler personoplysninger om navn, adresse, email, telefonnummer og produktoplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen af tvisten.

Vi behandler desuden visse følsomme personoplysninger om dig i tilfælde, hvor tvisten fører til behandling af helbredsoplysninger om dig.

Vores behandlingsgrundlag er GDPR, art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. I det omfang tvisten medfører behandling af følsomme personoplysninger, vil vores behandlingsgrundlag være GDPR, art. 9.2.f (rets-kravsreglen) samt art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor nødvendigheden af vores legitime interesse består i, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
I disse tilfælde kan vi videregive dine personoplysninger til vores advokater, revisorer, domstolene, offentlige myndigheder, leverandører og forsikringsselskaber.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i indeværende regnskabsår plus 5 år fra tidspunktet, hvor leveringen er foretaget. I visse tilfælde kan det af bevismæssige årsager være nødvendigt at opbevare oplysninger om tvisten, herunder dine personoplysninger, i længere tid. I sådanne tilfælde vil du blive informeret om, hvor længe vi i så fald påtænker at opbevare dine personoplysninger samt på hvilket grundlag og til hvilket formål vi gør det.


4. Overførsler til Lande udenfor  EU/EØS

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

5. Pligtmæssig information

Alle behandlinger ovenfor markeret, som er markeret med “*” indikerer, at de pågældende personoplysninger er nødvendige og obligatoriske for dig at give os. Hvis du ikke giver os disse oplysninger vil du ikke
i) kunne gøre brug af alle tilgængelige funktioner på vores hjemmesider, ii) kunne rette hen-vendelse vedrørende reklamationer, andre forbrugerhenvendelser eller anmodninger om sponsorater, iii) kunne rette pressehenvendelser til os, iv) ansøge ledige stillinger hos os eller v) kunne tilmelde dig vores nyhedsbrev via www.stryhnsfoodservice.dk

6. Dine Rettigheder

Du har følgende rettigheder:
Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på GDPR, art. 6.1.e eller art. 6.1.f, se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personop-lysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive en email til os på stryhns@stryhns.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 29/02.2020