Jobtyper hos Stryhns Gruppen

Her kan du læse lidt om, hvilke typiske jobtyper, vi har her hos Stryhns Gruppen.

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du altid velkommen til at tage kontakt til vores HR-afdeling på tlf.: +45 70 23 07 40, eller læse mere om eventuelle ledige jobs her

Marketingchef

Produktchef

Fabrikchef

Arbejder med at udvikle Stryhns Gruppens brands, og har ansvar for at sikre en attraktiv produktportefølje inden for det enkelte brand.

Arbejder med sit brand for at sikre vækst gennem udvikling af produktportefølje og innovationspipeline.

Har det overordnede ansvar for fabrikken for at sikre en høj kvalitet af produkter, en effektiv produktion og stor arbejdsglæde blandt medarbejderne.

Markedschef Detail

Produktudvikler

Logistikchef

Har ansvar for salg til vores store kunder i detailhandlen, det vil sige supermarkedskæder og webhandel inden for dagligvarehandel.

Det er produktudviklerens job at optimere produktporteføljen ved udvikling af nye produkter i tæt samarbejde med produktchefen.

Har ansvar for at sikre en høj leveringsservice og effektiv produktion, så produktionen planlægges bedst muligt ift. de produkter, kunderne efterspørger.

Markedschef Foodservice

Produktionsleder

Kvalitetsleder

Har ansvar for afsætning af vores produkter gennem foodservicekanalen, som er salg til grosister, hoteller, restauranter, pølsevogne og catering.

Ansvar for et område på fabrikken, og fungerer som fabrikschefens højre hånd. Ansætter medarbejdere, laver vagtplaner, og planlægger arbejdsdagen.

Sikrer og vedligeholder kvalitetsledelsessystemet, følger op på kvalitetsprocedurer samt fastsætter krav for hygiejnestandard.

Business Unit Manager

Controller

Lean manager

Har ansvar for egen produktportefølje og for at sikre et succesfuldt salg af nye koncepter og produkter til Stryhns Gruppens kunder.

Bistår med daglig og periodevis rapportering til ledelsen og afdelingerne og arbejder med udvikling af rapporteringer, forretningsgange og procedurer.

Arbejder med at effektivisere vores produktionsprocesser og arbejdsgange, så vi får færrest mulige led, som sikres gennem medarbejderinvolvering.

Teamleder

Koordinator

Disponent

Leder og fordeler arbejdet på fabrikken på det enkelte skift og følger op på kvalitet og sikkerhed, effektivitet og leveringsservice til vores kunder i rette kvalitet, omfang og tidspunkt.

Sikrer at strategien eksekveres gennem planlægning og koordinering af aktiviteter og praktiske arbejdsopgaver. Har typisk en bred kontaktflade og god variation i opgaverne .

Arbejder med disponering af råvarer for at sikre, at vi har rette mængde råvare til produktionen, så vi har en høj leveringsservice samt kan forbedre og optimere vareflow til vores fabrikker.

Produktionsmedarbejder

Produktionsplanlægger

HR-koordinator

Har ansvar for en bestemt funktion i produktionen og skal sikre, at produktet har den rette kvalitet, at linjen kører, og at rengøring, kvalitet og sikkerhed er i orden.

Er en central funktion for fabrikken. Planlægger produktionen og sikrer, at produkterne leveres til vores kunder i rette kvalitet, mængde og tidspunkt.

Arbejder med at sikre, at vi har en høj arbejdsglæde blandt medarbejderne Stryhns