Stryhns forbedrer resultatet og bliver mere bæredygtig

Image

den 1.juni 2020

Efter flere år med opkøb har Stryhns A/S i 2019 konsolideret forretningen og trods et stadig konkurrencepræget marked, lander året flot med en fremgang i årets resultat, som går fra 39,5 mio. kr. i 2018 til 46,7 mio. kr. i 2019. Som det fremgår af de officielle regnskabstal, ses der også en vækst i nettoomsætningen på 33 mio. kr. i forhold til 2018, der betyder, at omsætningen for 2019 når op på hele 957 mio. kr. Stryhns kommer således styrket ud af 2019, hvor der også er arbejdet systematisk videre med bæredygtighed, som en integreret del af strategien og driften med opnåelse af markante forbedringer inden for en række områder.

Stryhns A/S’ samlede forretning består af Stryhn’s Leverpostej, Graasten Salater, K-Salat, Jensens Køkken, Slagtermester Andersen, Mayo, Royal Leverpostej og Langelænder Pølser. Med en succesfuld integration af K-Salat, som er det seneste opkøb, har Stryhns opnået en stærk position i markedet inden for sine kerneområder.

»Vi har i 2019 haft fokus på at konsolidere vores forretning og hente synergier fra de seneste års opkøb, som vi er lykkedes meget flot med, så vi har et unikt fundament for at videreudvikle vores kategorier i tæt samarbejde med vores kunder. Fremadrettet ser vi ind i nye vækstområder blandt inden for foodservice, convinience og bæredygtighed. Vores vækst og udvikling er drevet og skabt af vores mange dygtige medarbejdere, der hver dag bidrager med at udvikle en succesrig virksomhed og en spændende arbejdsplads til stor glæde for os alle«Adm. direktør i Stryhns AS, Kristian Kornerup Jensen

For andet år i træk fremlægger Stryhns sammen med årsregnskabet også deres bæredygtighedsrapport, der indeholder en række nøgletal inden for blandt andet reduktion af madspild og energiforbrug samt genanvendelse af affald og emballage. Ambitionen er at fortsætte udviklingen med at tilbyde nye og bæredygtige produkter til kunder og forbrugere.

»Bæredygtighed har også i 2019 været et område, vi har arbejdet intensivt med, da vi ønsker at tilbyde produkter, der er bedre for forbrugeren og for miljøet. Ambitionen for vores bæredygtighedsarbejde er at tilbyde sundere alternativer og nye bæredygtige produkter samt at forbruge mindre og minimere spild. Derfor samarbejder vi blandt andet med Fødevarebanken om at reducere vores færdigvarespild, som vi er lykkedes med at reducere hele 34% i 2019.  Vi har også i løbet af året deltaget i SDG Accelerator programmet og anvendte vores deltagelse til at afdække nye potentialer inden for plantebaserede produkter, som resulterede i lancering af en kødreduceret pølse med 33% planteprotein med nøglehulsmærket, og vi har flere tiltag på vej,«Adm. direktør i Stryhns AS, Kristian Kornerup Jensen

Stryhns har med en deres produktion af fødevarer indtil nu ikke været påvirket negativt at Covid-19, selvom der er blevet indført en række ændringer og foranstaltninger jf. myndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Hvorvidt og i givet fald hvilken effekt Covid-19 vil have på omsætningen og indtjeningen i 2020 kan ledelsen ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om, men udviklingen følges naturligvis nøje.

Det er et dygtigt innovationsarbejde og et vedholdende fokus på effektivitet og forbedringer, der sammen med en række vellykkede opkøb, har skabt virksomhedens flotte resultater over en årrække. Det giver et godt grundlag, som ledelsen i Stryhns i den grad ønsker at bygge videre på, og de afviser ikke nye opkøb, hvis der dukker relevante muligheder op inden for kerneforretningen eller de nye vækstområder.

For yderligere information:

Kristian Kornerup Jensen
Adm. direktør, Stryhns
+45 22 70 49 02

Del denne artikel