Stryhns Gruppens værdier


Hos Stryhns er vores værdier grundlaget for måden, vi arbejder på og opfører os på over for hinanden. Vi lægger vægt på, at vi er passionerede og handlekraftige i vores daglige arbejde.

Handlekraft drejer sig om at vise mod, turde gå foran og lykkes men også at tage risikoen for at fejle. Passion drejer sig om at brænde for det, man laver med ægte følelser og engagement, vise hvad man står for og stræbe efter det. Det, der er værd at gøre, er værd at gøre ordentligt.

Vi har fokus på at sikre en langsigtet værdiskabelse gennem indsigt, nytænkning og integritet. Indsigt og viden er vigtigt for os, så vi kan være på forkant med udviklingen på markedet. At være nytænkende og innovative sikrer, at vi kan være konkurrencedygtige og på forkant med at drive udviklingen i vores kategorier. Og med integritet mener vi at stræbe efter at stå inde for det, vi siger og gør det, vi siger, vi gør.

Tilbage til Karriereguide
Image