Ledelse hos Stryhns Gruppen

Hos Stryhns går vi højt op i at udvikle en arbejdsplads, hvor arbejdsglæden er høj og, hvor vi giver vores medarbejdere mulighed for at realisere deres potentiale. Vi investerer målrettet i at uddanne og udvikle vores medarbejdere, så de bliver klædt på til at kunne bidrage til en ambitiøs organisation i udvikling.

Vi tror på åben dialog og ser mangfoldighed som en ressource til at sikre innovation og bæredygtig vækst. Vi opfordrer vores medarbejdere til at søge viden og indsigt for at kunne drive udvikling og forandringer i tæt samspil med vores omverden. Vi arbejder passioneret med innovation, som en konkurrenceparameter for, at vi kan udvikle og styrke organisationen og vores produkter.

Vi ser vigtigheden af et godt teamsamarbejde, god ledelse og hvilken forskel, vi som ledere og medarbejdere kan bidrage med. De to vigtigste aktiver i Stryhns er vores mennesker og vores brands. I et konkurrencepræget marked kræver det kompetente ledere at få det fulde potentiale ud af begge dele.

Hos os arbejder vi med at udvikle vores ledere til at kunne overskue forretningen, se helheder og være i stand til både at arbejde strategisk og tværfagligt. I forhold til de mere personlige kompetencer og adfærd, lægger vi vægt på en kultur, hvor vi bakker hinanden op, er åbne, ærlige og ’spiller hinanden gode’. Vores ledere skal udfordre med nye perspektiver og være i stand til at tænke nyt, da evnen til at være innovativ er kritisk vigtigt for os og vores forretning.

Vi ønsker, at vores ledere skal være visionære og i stand til at forklare, hvordan vi ser fremtiden og, hvordan vi i fællesskab lykkes med det, vi sætter os for. Det er vigtigt, at alle inviteres med på rejsen og kan se, hvor vi som virksomhed er på vej hen uanset hvilket job, man har og i hvilken afdeling, man er ansat. Alle skal vide, hvad de kan bidrage med.

`Handlekraft og passion er mine to personlige værdier. For mig er ledelse meget personligt og jo mere mennesket bag lederrollen skinner igennem, jo mere troværdig bliver man som leder.

Handlekraft er at vise personligt mod i lederrollen, turde gå foran og lykkes, men det er også at tage risikoen for at fejle. Passion drejer sig om at brænde for det, man beskæftiger sig med og med ægte følelser og engagement at vise, hvad man står for og gå efter det.

Mit mantra er; det der er værd at gøre, er værd at gøre ordentligt.´Adm. direktør i Stryhns AS, Kristian Kornerup Jensen


Lederrejsen

Hos Stryhns arbejder vi med et ambitiøst forløb for vores ledere og specialister, som vi kalder Lederrejsen. Ved at deltage i en lederrejse gennemgår vores ledere og specialister et lederprogram og en række uddannelsesaktiviteter, hvor de udvikler de ledelseskompetencer og faglige kompetencer, vi i Stryhns lægger vægt på.

Lederrejsen består af fire rejser; Lede gennem indflydelse, Lede andre, Lede ledere og Lede afdelingen. Til hver rejse hører et lederprogram, man som leder eller specialist deltager i. Derudover er der knyttet faglige kurser og uddannelsesaktiviteter, der tilrettelægges individuelt afhængig af den enkeltes behov for udvikling af viden og kompetencer inden for specifikke områder. Hver rejse er i sig selv en udviklingsrejse. Derfor er det naturligt for nogle at udvikle sig på den lederrejse, man er på og for andre at bevæge sig videre til de andre lederrejser.

Tilbage til Karriereguide
Image