Historie om Graasten fabrikken

Den 3. Maj 2018  – Kilde: Ekstra Bladet

Ekstra Bladet bringer i dag torsdag den 3. maj en historie om Graasten fabrikken, der omhandler tilbagetrækninger af produkter, fødevarestyrelsens besøg og bøde samt fund af spor af skadedyr på loft over laboratoriet.

Vi har i den forbindelse udarbejdet en redegørelse over forløbet til Ekstra Bladet og samtidig informeret om, at vi den 23. april havde kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen. Efter besøget modtog vi en kontrolrapport uden anmærkninger.
Jeg vil gerne beklage, at vi i de seneste måneder har haft en række tilbagekaldelser, på grund af udfordringer med mælkesyrebakterier og skimmel. Da kilden til skimmel også findes i luften, er problemet uhyre svært at forhindre, alligevel skal problemet naturligvis løses, og det er vi i fuld gang med.

Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, at nogle af vores forbrugere, desværre har oplevet produkter, der ikke har levet op til den forventede kvalitetsstandard. Vores ambition er, at vores produkter altid skal leve op til vores høje kvalitetsstandarder, når de købes af forbrugeren, og derfor tager vi denne sag meget alvorligt. Da vi den 23. april havde kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen på Stryhns fabrik i Gråsten blev de igangsatte aktiviteter gennemgået efterfulgt af en gennemgang af fabrikken både udendørs og indenfor. Det blev i den forbindelse fulgt op på tidligere afvigelser og konstateret, at alt er håndteret. Sammen med de planer, der blev fremlagt for fremtidige renoveringer, har fabrikken fået en kontrol rapport uden anmærkninger, hvilket jeg er meget tilfreds med.

Tilbagetrækninger pga. mælkesyrebakterier og skimmel

Vi har i 2017 haft 3 tilbagetrækninger vedrørende produkter med vækst af mælkesyrebakterier i juni, juli og september 2017. Med det samme problemet blev opdaget, er der blevet arbejdet intensivt på fabrikken med at finde årsagen til problemet. Vi har haft eksterne eksperter til at hjælpe os, og problemet med mælkesyrebakterier blev løst. Mælkesyrebakterier er ikke sundhedsskadeligt, men produktets smag og kvalitet lever ikke op til vores krav. Desværre har vi efterfølgende haft tilbagetrækninger af produkter pga. skimmel den 14/12-2017, den 8/2-2018 og den 16/3-2018. Vi har i perioden arbejdet målrettet på fabrikken sammen med eksterne konsulenter for at finde årsagen til problemet.

Fødevarestyrelsen henvendte sig til os onsdag eftermiddag den 7/2-2018 på baggrund af en forbrugerhenvendelse og bad os om at trække et parti mayonnaise tilbage. Den efterfølgende morgen mødte Fødevarestyrelsen på uanmeldt besøg på fabrikken i Graasten og valgte at give os en bøde for ikke at have reageret hurtigt nok med tilbagetrækningen. Fødevarestyrelsen finder samtidig anledning til at påpege en del punkter, der bør følges op på, hvilket er baggrunden for, at vi har iværksat en række yderligere tiltag vedr. opfølgning på processer og adfærd for sikring af hygiejne under produktion samt på vedligeholdelse af fabrikken. Det er disse tiltag, Fødevarestyrelsen med deres besøg den 23. april har fulgt op, som førte til en kontrolrapport uden anmærkninger.

Skadedyr.

Nogle medarbejdere har i marts opdaget rester af indtørrede ekskrementer efter skadedyr på loftet over laboratoriet, hvorfra der ikke er adgang til produktionslokaler. Det har ikke kunnet fastslås, hvilken form for skadedyr, der har  været tale om.

Vi kontaktede med det samme Skadedyrsbekæmpelse for vejledning, og der er skadedyrssikret jf. lovgivning. Vi har i den forbindelse ikke fanget hverken mus, rotter eller andre skadedyr. Vi har sammen med Skadesdyrsbekæmpelsen kontaktet Fødevarestyrelsen, som lovgivningen foreskriver, når der er spor efter skadedyr.

Kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen har været på besøg og havde ingen anmærkninger ift. vores håndtering af skadedyr hverken den27.2 eller på opfølgende besøg den 21.3. Fødevarestyrelsen har kontrolleret følgende uden anmærkninger, skadedyrssikring, skadedyrsrapporter og udenoms arealer.
Som nævnt gav kontrolbesøget fra Fødevarestyrelsen den 23.4 ingen anmærkninger hverken på fabrikken eller på udenoms arealer, det vil sige alle tidligere afvigelser er håndteret. Vi lægger vægt på, at kunne levere forbrugerne en høj kvalitet og fødevaresikkerhed. Vi er derfor utrolig kede af denne sag og vi arbejder dedikeret hver dag med at sikre, at vi kan levere den rette kvalitet til forbrugerne.Ved yderligere spørgsmål, bedes I kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Kristian Kornerup Jensen
Kristian.kornerup@stryhns.dk
+45 2270 4902