Graasten Salater sætter bæredygtige fisk og skaldyr på menuen

Hvert år bidrager mange typer fisk og skaldyr til en række forskellige pålægssalater under brandet Graasten Salater – og en stor del af disse kommer fra certificeret, bæredygtigt fiskeri, som betyder, at man passer på fiskebestande, respekterer levesteder og sikrer, at folk, der er afhængige af fiskeri, kan bevare deres levebrød.

I juni måned 2020 blev Stryhns fabrik i Gråsten MSC-certificeret, og i februar i år fulgte også en ASC-certificering, således at Graasten Salater nu har ret til at bruge både ASC- og MSC-mærket.


”I Stryhns har vi høje standarder for miljø og ansvarlighed, og nu har vi ASC- og MSC-certificeringen til at dokumentere, at det også gælder for mange af de fisk og skaldyr, vi bruger i vores pålægssalater”
, udtaler administrerende direktør i Stryhns Kristian Kornerup Jensen.

Garanti for bæredygtigt fiskeri
Både MSC- og ACS-certificeringen er garantier for produkter fra bæredygtigt fiskeri defineret ud fra en række forskellige standarder.

MSC (Marine Stewardship Council) er en international organisation der certificerer bæredygtigt fiskeri. Meget fiskeri er bæredygtigt, selvom det ikke er MSC certificeret, men med MSC-certifikatet har man som forbruger en tryghed for bæredygtighed. MSC-mærket gives til vilde fisk, hvis de lever op til en række kvalitetskrav, herunder at fiskerne skal værne om fiskebestande og bevare økosystemer.

ASC (Aquaculture Stewardship Council) er en globalt anerkendt mærkningsordning, som sikrer, at fiskeopdræt foregår på en sund og ansvarlig måde. Fisk med ASC-mærket er opdrættet i dambrug på en miljøvenlig måde, hvor det sikres, at vand-, plante- og fiskemiljøet er naturligt og så bæredygtigt som muligt. ASC-mærkede fisk har gennemgået en streng kontrol af hele forsyningskæden og af arbejdsforholdene ved den enkelte akvakultur. Næste Stryhns-fabrik, som skal igennem certificering er fabrikken i Havnsø, hvor alle pålægssalater fra K-Salat produceres. Den proces løber her i foråret 2021, så også K-Salat fremover får mulighed for at bruge både MSC- og ASC-mærkningen på de produkter, der indeholder bæredygtige fisk og skaldyr.