Graasten fabrikken

Den 16. juni 2018.

Der har henover sommeren været noget omtale i medierne, der vedrører Fødevarestyrelsens opfølgning af et forløb på Graasten fabrikken, som vi har beskrevet i vores redegørelse af 3. maj 2018.
Vi ønsker at understrege, at for os er fødevaresikkerheden og kvaliteten af vores produkter vigtigst. Og vi har gennem en længere periode arbejdet intensivt med at forbedre vores Gråsten fabrik, og det arbejde vil vi fortsætte med. Vi har en omfattende plan, hvor vi er i fuld gang med at implementere både kortsigtede og langsigtede programmer, styrke ledelsen, introducere nye arbejdstidsmodeller og øge kvalitetssikringen samt sikre adfærden, så procedurer og processer bliver fulgt over alt på fabrikken.

Den 14. august 2018 gennemførte Fødevarestyrelsen et opfølgningsbesøg på Graasten fabrikken, hvorefter vi modtog en kontrolrapport uden anmærkninger. Det er vi meget tilfredse med.
Ved yderligere spørgsmål, bedes I kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen Kristian Kornerup Jensen

Kristian.kornerup@stryhns.dk
+45 2270 4902