Graasten fabrikken

Den 18. juli 2018.

I forbindelse med opfølgningsbesøg fra Fødevarestyrelsen på Graasten fabrikken, har der den seneste tid været fornyet omtale i medierne.
Idet vi henviser til vores tidligere redegørelse af 3. maj 2018, ønsker vi at understrege, at for os er fødevaresikkerheden og kvaliteten af vores produkter vigtigst. Det er derfor beklageligt og selvfølgelig ikke acceptabelt, at vi ikke er kommet langt nok i vores implementering af forbedringer på fabrikken efter Fødevarestyrelsens besøg.

Vi har arbejdet længe og intensivt med at forbedre forholdene på fabrikken, men vi har desværre ikke haft tid nok til at komme helt på plads. Efter Fødevarestyrelsens gennemgang den 23. april modtog vi en rapport uden anmærkninger. Fødevarestyrelsen har været bredere ude denne gang og gjort os opmærksomme på forhold, vi ikke var klar over.
Med en omfattende plan er vi i fuld gang med at implementere både kortsigtede og langsigtede programmer, styrke ledelsen, introducere nye arbejdstidsmodeller og øge kvalitetssikringen samt sikre adfærden, så procedurer og processer bliver fulgt over alt på fabrikken.

Ved yderligere spørgsmål, bedes I kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen Kristian Kornerup Jensen

Kristian.kornerup@stryhns.dk
+45 2270 4902