Lars Bo Christiansen

Som marketingdirektør har Lars Bo et ansvar for at være på forkant med udviklingen og forstå de skiftende mønstre i forbrugernes adfærd samt markedsmekanismerne.

Kristine Kaas

Som HR direktør har Kristine ansvar for at udvikle og implementere virksomhedens HR strategi og politikker.

Keld Nielsen

Som Supply Chain Direktør har Keld det overordnede ansvar for Stryhns samlede produktion og værdikæde. Fra køb af råvarer, produktinen og kvalitetssikring til produkterne leveres til kunderne.

Martin Sand

Som salgsdirektør har Martin ansvar for at udvikle salgsstrategien og indgå dialog og forhandlinger med Stryhns AS´mange kunder.

Troels Bojesen

Som økonomidirektør har Troels ansvar for at aflægge den årlige årsrapport samt bidrage til at sikre at væksten resulterer i god lønsomhed.

Kristian Kornerup Jensen

Som administrerende direktør har Kristian ansvar for udvikling af hele virksomheden.