Mark Nielsen

Mark Nielsen, 41 år, Supply Chain Controller

’Jeg har deltaget i flere spændende projekter – lige nu er jeg med i et projekt om madspild, hvor vi sammen med en række andre store virksomheder skal definere og finde ud af, hvordan vi beregner madspild, som vi har et mål om at halvere inden 2030.’Mark Nielsen
Tilbage til Oversigten

Mit job består i at følge op på fabrikkernes økonomi, og så bruger jeg en del tid på vores økonomi- og forretningssystemer.

Som Supply Chain Controller hjælper jeg vores Supply Chain Direktør og vores fabrikschefer med at have overblik over og følge op på fabrikkernes økonomi. Det sker ud fra en række KPI’ere, hvor der ud over økonomien også bliver set på en række andre parametre som fx bemanding, overtid, sygefravær, leveringsservice, spild, forbrug af el, gas og vand mv. Jeg bruger en del tid på vores ERP-system og med at være superbruger på både SAP og vores BI-system, hvor jeg også har ansvar for at få udbredt kendskabet til systemerne til resten af organisationen, så vi sikrer, at de bliver brugt og dermed får mest mulig værdi ud af dem.

Deltager i en række projekter
Det, der gør mit job lidt ekstra interessant, er, at jeg deltager i en række spændende projekter, hvor jeg bidrager med min viden om økonomi. Det er fx i forbindelse med ombygning af vores fabrikker og når, der skal indkøbes nye maskiner eller foretages andre større investeringer. Jeg sidder også med i et projekt om Madspild, hvor vi sammen med en række andre store danske virksomheder har som mål at halvere madspild i 2030. Min opgave er i samarbejde med projektgruppen at finde frem til, hvordan vi kan måle vores madspild. Jeg synes, at det er vigtigt, at Stryhns som fødevarevirksomhed tager ansvar på et så vigtigt område, især fordi jeg har små børn, som også skal have et godt liv om 50 år. Alle har et ansvar.

Har været med på Stryhns rejsen Gennem den tid jeg har været ansat hos Stryhns, har vi været igennem en kæmpe stor udvikling. Vi er gået fra at være en halvgrå lidt kedelig virksomhed til, at vi i dag er en virksomhed i vækst, hvor vi senest har opkøbt både Jensens Køkken og K-Salat. Det har været en utrolig spændende fase, hvor jeg har haft mulighed for at bidrage på IT-siden og ift. projektøkonomien. I Stryhns har vi en vinderkultur, hvor jeg oplever, at alle gerne vil bidrage, og vi vil gerne vinde. Vores strategi er visionær og nytænkende, vi har fokus på bæredygtighed og tager et socialt ansvar, og så lever vi op til vores værdi handlekraft. Det gør det til en virksomhed, jeg er stolt af at være ansat i.

Alle kan komme med forslag til forbedringer
Hos Stryhns har vi indført ’Din stemme’, hvor alle medarbejdere har mulighed for at pege på nogle områder, hvor vi mener, at vi kan blive bedre. Det kan være ideer til forbedring af arbejdsprocesser, nye systemer, bedre samarbejde eller andre forhold, vi mener kan ændres. Alle forslag bliver vurderet og lyttet til og derefter bliver der truffet beslutninger om, hvad der kan gøres på området. Vi har en ledergruppe, der lytter til, hvad der sker ude i organisationen, og det er meget positivt.

Om Mark

Mark er cand.merc. i MAC (Management, Accounting & Control) fra CBS 2003, bor i Vindinge og cykler på arbejde. Er gift og har tre drenge i alderen 0, 3 og 5 år. Har haft orlov to gange i forbindelse med barsel sammen med sine drenge og skal snart på orlov igen med sin yngste søn.

Marks karriere hos Stryhns
2011: fik ansvar som Supply Chain Controller for fabrikkerne.

2009: startede som controller og har været med på hele rejsen i udviklingen af Stryhns AS til en virksomhed i vækst med ambitiøse planer for fremtiden.

Mark er en del af Stryhns Innovationsboard, der gennemgår alle nomineringer til Innovationspriserne fra organisationen og laver den endelige indstilling og udvælgelse af vinderne af priserne.

Mark har deltaget på Ledelseskurset værdiskabende ledelse.